ارکان اتحادیه

اشتراک در خوراک ارکان اتحادیه
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
نشانی: https://scoda.ir
به‌روز شده: 3 ساعت 23 دقیقه قبل

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا  مورخ   ۹۷/۷/۲۶

پ., 2018/10/18 - 15:53
در تاریخ ۹۷/۷/۲۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:   ۱- اصلاحات پیشنهادی اساسنامه در اجرای مصوبه همایش سی ام اصلاحات پیشنهادی اساسنامه به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا مورخ ۹۷/۴/۲۸

پ., 2018/07/19 - 13:52
در تاریخ ۹۷/۴/۲۸ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: ۱– گزارش پیگیری مسائل جاری گزارشی از مسائل جاری توسط ریاست اتحادیه به استحضار اعضا رسید.   ۲- بررسی پیشنهاد بیمه […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا مورخ ۹۷/۳/۳۱

ش., 2018/06/23 - 08:38
در تاریخ ۹۷/۳/۳۱ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: ۱ـ بررسی بخشنامه معاون اول قوه قضاییه راجع به قرارداد حق الوکاله شورای اجرایی با توجه به عدم انطباق بخشنامه با […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ ۹۷/۱/۳۰

پ., 2018/04/19 - 14:14
باسمه تعالی در تاریخ  ۱۳۹۷/۱/۳۰ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا در محل اسکودا تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: ۱- مطالب پیش از دستور اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم کانونها آقایان دکتر لطفی و مددی در مورد […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- اسکودا  مورخ   ۹۶/۱۱/۲۶

پ., 2018/02/15 - 16:22
  در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: ۱- گزارشی از مسائل جاری الف) گزارشی از مسائل جاری به استحضار اعضا رسید. ب) برای پیگیری مسائل قانون گذاری […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ ۹۶/۱۰/۲۸

ش., 2018/01/20 - 00:18
در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی و با حضور تمامی کانون ها تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد. پیش از ورود به دستور دکتر شهبازی نیا ریاست اسکودا نسبت به نحوه برگزاری […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ ۹۶/۰۹/۲۳

پ., 2017/12/14 - 22:17
صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ   ۹۶/۰۹/۲۳ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: پیش از ورود در دستور موضوع تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ   ۹۶/۸/۲۵

جمعه, 2017/11/17 - 12:15
صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ   ۹۶/۸/۲۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:   بند اول دستور جلسه: کمک به زلزله زدگان گزارش اقدمات […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا مورخ ۲۶/۰۵/۹۶

پ., 2017/08/17 - 16:21
صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ   ۲۶/۰۵/۹۶   در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: پیش از دستور مواردی به استحضار حضار محترم رسید و […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ   ۹۶/۰۴/۱۵

پ., 2017/07/06 - 16:46
  در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:     ۱- نامه ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات خطاب به کانونهای محترم و موضوع کمپین مردودین آزمون ورودی کانونها […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ ۹۵/۱۱/۲۸

پ., 2017/02/16 - 17:07
باسمه تعالی صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ۹۵/۱۱/۲۸ در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:   بند اول دستور جلسه : انتخاب دبیران  کمیسیون های […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ۹۵/۱۰/۲۳

ش., 2017/01/14 - 15:16
باسمه تعالی صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا  مورخ۲۳/۱۰/۹۵ در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:   بند اول دستور جلسه : رای گیری در خصوص […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا مورخ ۹۵/۱۰/۲

ش., 2016/12/24 - 09:41
باسمه تعالی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و ضمن تقدیر و سپاس فراوان از کانون محترم البرز در خصوص برگزاری بسیار مطلوب و منظم همایش اتحادیه و آرزوی توفیق خدمت بیشتر برای هیات مدیره محترم کانون مذکور نسبت به موضوعات مندرج در دستور […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ۱۳/۸/۹۵

پ., 2016/11/03 - 19:13
باسمه تعالی صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ۱۳/۸/۹۵ در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: ۱-گزارش نشست مشترک روسای محترم کانونها و نمایندگان محترم مجلس […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ۹۵/۷/۸

پ., 2016/09/29 - 17:23
باسمه تعالی صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ ۹۵/۷/۸ در تاریخ  ۱۳۹۵/۷/۸جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد: بند اول دستور جلسه: کمیسیونهای تخصصی الف- تشکیل کمیسیون آموزش […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا مورخ۹۵/۵/۲۸

جمعه, 2016/08/19 - 08:24

باسمه تعالی

در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:
پیش از ورود به دستور به ترتیب مقرر، نظر به اهمیت موضوع بند ۸ دستور جلسه و با توجه به پیشنهادهای کانون های محترم قزوین، اردبیل، لرستان و اصفهان این بند در اولویت مطرح و بیانات همکاران حاضر استماع و با جمع بندی آن مقرر شد:

بند هشتم دستور جلسه – برگزاری همایشی با حضور اعضای هیات مدیره کانون ها و فراکسیون حقوق دانان مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی (پیشنهاد کانون محترم قزوین) و پیشنهادهای مشابه از کانون های محترم اردبیل و لرستان.

الف- کارگروه منتخب هیات عمومی و شورای اجرایی برای تنظیم متن منقح قانون وکالت مشتمل بر خواسته های حداکثری کانون های وکلا به کار خود ادامه دهد و از کلیه متون پیشین از جمله آنچه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ به وسیله اتحادیه تنظیم شده و نیز موارد مثبت مندرج در طرح تقدیمی نمایندگان محترم به مجلس دهم استفاده کنند و نمایندگان منتخب اتحادیه کماکان در مرکز پژوهش های مجلس حاضر شوند و مواضع کانون های وکلا را تشریح و تبیین فرمایند.
ب‌- کانون های محترم ارتباط با نمایندگان محترم محلی را استمرار دهند و موارد انجام شده را برای آگاهی دادن به سایر کانون ها به اتحادیه اعلام نمایند.
ج‌- نشستی کارشناسی در تهران با حضور روسای کانون ها و افراد معدود موثری که هریک از کانون ها صلاح بدانند و اعضای محترم شورای اجرایی و نمایندگان محترم مجلس ترتیب داده شود تا امکان تعاطی فکر با مجلس به نحو بهتری فراهم شود.
د‌- کانون های محترم حتی المقدور تلاش فرمایند جلسه ای با حضور نمایندگان محلی و هیات رییسه اتحادیه در محل اتحادیه تدارک ببینند.
زمان انجام این موارد حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ خواهد بود. در مورد هزینه ها هیات رییسه حسب مورد اتخاد تصمیم خواهد کرد و گزارش آن را پس از انجام موارد به استحضار شورای اجرایی خواهد رساند.

بند اول دستور جلسه – آگهی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵
– مدارک مورد قبول برای شرکت در آزمون وکالت
پس از بحث لازم مقرر شد بند ۳ آگهی ثبت نام همانند آگهی سال گذشته عینا منتشر شود. تبصره ۴ مصوبه هیات نظارت با توجه به جمیع جهات حذف شد.

– بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نظر کانون محترم مرکز در خصوص نظام وظیفه
نامه شماره ۹۵۰۰۵۰۱۰۰۳ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ کانون محترم مرکز در خصوص مطالبه کارت پایان خدمت یا معافیت از پذیرفته شدگان آن کانون در زمان صدور پروانه کارآموزی مطرح شد مقرر شد به کانون محترم مزبور توصیه شود، با توجه به وجود اشکالات عدیده در این نحو ثبت نام که باعث اتخاذ تصمیم در هیات عمومی اسکودا مبنی بر مطالبه مستند انجام خدمت یا معافیت در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون شده بود، از این نظر عدول فرمایند.

بند دوم دستور جلسه- برگزاری کارگاه های آموزشی برای روسا و مدیران کانون ها

موضوع مطرح و اصل برگزاری این دوره ها با اکثریت آراء تصویب شد. شیوه نامه اجرایی متعاقبا بررسی، تدوین و تصویب خواهد شد.

بند سوم دستور جلسه- بررسی اجمالی اعطای پروانه وکالت به قضات دادگاه تجدیدنظر استان
نامه کانون محترم گیلان در خصوص صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان مطرح و با توجه به وجود نظریات متفاوت و لزوم بررسی علمی همه جانبه موضوع مقرر شد مسئله به کمیسیون قوانین و مقررات ارجاع شود.
*در این موقع چون اعلام شد که درج نام ریاست محترم کمیسیون مذکور جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی که در جلسه قبل شورای اجرایی به این سمت انتخاب شده بودند در صورتجلسه قبلی از قلم افتاده ، این موضوع نیز تصریح شد. مقرر شد از ایشان خواسته شود نسبت به تشکیل هرچه سریعتر جلسه کمیسیون و اعلام نظر در خصوص مورد اقدام فرمایند.

بند چهارم دستور جلسه- برگزاری همایش منع خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان (پیشنهاد کانون محترم فارس)
برگزاری همایش مذکور به وسیله اسکودا و با همکاری همه کانون های ایران در تهران تصویب و در خصوص هزینه ها مقرر شد هیات رییسه اسکودا در این خصوص اتخاذ تصمیم و موارد را گزارش کند. ضمنا مقرر شد هریک از کانون های محترم یکی از بانوان وکیل را به عنوان عضو دبیرخانه همایش معرفی فرمایند. این دبیرخانه نسبت به تعیین دبیران اجرایی و علمی اقدام خواهد کرد. کانون محترم فارس نیز در این خصوص هماهنگی های لازم را معمول خواهند داشت. هیات رییسه اسکودا نسبت به تشکیل دبیرخانه اقدام لازم را معمول خواهد داشت. کانون های محترم نمایندگان خود را ظرف ۱۵ روز آتی تعرفه خواهند نمود.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۰ روز جاری با امضای ذیل صورتجلسه خاتمه یافت.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مورخ ۹۵/۴/۳۰

ش., 2016/07/23 - 13:33

در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

بند اول دستور جلسه : استفاده وکلا از لباس متحدالشکل.
مقرر شد تدابیری اندیشیده شود که در قانون جامع وکالت ماده ای به لباس متحدالشکل وکلا تخصیص یابد.

بند دوم دستور جلسه : هزینه های همایش گیلان
گزارش هزینه های انجام شده در همایش گیلان به استحضار شورای محترم رسید.

بند سوم دستور جلسه : اطلاعات راجع به آزمون امسال
پیشنهاد کانون محترم فارس درمورد طرح مجدّد روش انتخاب و طرح سؤالات آزمون

توضیحات نایب رئیس محترم کانون فارس استماع و مقرر شد اولاً به سازمان سنجش تذکر داده شود آزمون را حتی المقدور در یک محل در قسمت های مختلف برگزار کند و در صورت عدم امکان فاصله محل های برگزاری از یکدیگر زیاد نباشد .ثانیا به عوامل حفاظت تعلیم داده شود با اعضای محترم هیات های مدیره که پیشاپیش معرفی می شوند و برای آنان کارت صادر می گردد جهت نظارت بر فرآیند آزمون کاملا همکاری کنند ثالثا از کلیه وسائل و روش های حفاظتی ازقبیل دستگاه های مختل کننده موبایل استفاده کنند

بند چهارم دستور جلسه : بررسی بومی گزینی در آزمون سال ۱۳۹۵ و اتخاذ تصمیم در این خصوص

موضوع مطرح شد با توجه به مصوبه هیات عمومی در خصوص مورد ورود در این مقوله میسر نبود لکن شورای اجرایی تصویب کرد در آگهی ثبت نام تصریح شود پذیرش کارآموز مهمان ممنوع خواهد بود .

بند پنجم دستور جلسه : تأکید بر عدم امکان شرکت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد «فقه و مبانی حقوق اسلامی» در آزمون وکالت
مورد مطرح و تصمیمات سابق در خصوص مورد مبنی بر اینکه شرط لازم برای شرکت در آزمون داشتن مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی است تاکید شد.

بند ششم دستور جلسه : موضوع تبلیغات وکلا
موضوع تبلیغات وکلا مطرح و مقررشد کارگروهی برای بررسی موضوع با توجه به مقتضیات جدید حادث شده ( تبلیغاتی که نهادهای موازی با کانون وکلا و سایر افراد و اشخاص انجام می دهد )به وسیله هیات رئیسه انتخاب شود و نتیجه بررسی های خود را در جلسه بعدی شورای اجرایی اعلام کند .

بند هفتم دستور جلسه : تعیین نمایندگانی برای شرکت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی. (پیشنهاد کانون محترم لرستان)
در اولویت مطرح شد، مقرر شد برای شرکت در کمیسیون قضایی مجلس هنگام بررسی لایحه یا طرح قانون جامع وکالت نمایندگانی از اسکودا معرفی شوند.
جنابان آقایان دکتر جلیلی مالکی، ثابت قدم و دکتر رضایی به عنوان نمایندگان اسکودا در این مورد تعیین شدند تا در هنگام وجود اقتضا به کمیسیون قضایی معرفی شوند.

بند هشتم دستور جلسه : تعیین اعضای کمیسیونهای تخصصی
موضوع تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی با توجه به اهمیت آن در اولویت مطرح و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:
کمیسیون امور حقوقی و تدوین قوانین : آقایان دکتر کاشانی- دکتر مالکی- ثابت قدم- تجدد- دکتر مختاری- دکتر مهاجری- سالمی پاریزی- دکتر آذربایجانی- هومان پارسا

کمیسیون انتشارت: آقایان حسینی پویا – خاتمی فر- زرعی- سپهری- مافی- کروبی- خانم ابوالقاسمی به ریاست آقای سپهری.

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل: آقایان دکتر علی پزشکی- پرویزصفری- سجادیه – مهدی کریمی- دکتر یزدی- دکتر تهمورث بشیریه- امید طهرانی- عزیز رنجبر- دکتر رضا معتمدی به ریاست آقای دکتر پزشکی

کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی : آقایان اربابی- طباطبایی- وکیلی- سردارزاده- سنجرفخری- شیوایی- سمامی- جلالیان- سهراب پور- پسران- بی دردی به ریاست آقای اربابی

کمیسیون انفورماتیک: مقرر شد سرکار خانم دکتر داوودی و جنابان آقایان شهرام مختاری و علیزاده ثابت گزارشی در مورد پیشرفت کار ، وضعیت فعلی، برنامه های آتی و کانون هایی که هنوز به اتوماسیون نپیوسته اند را به همراه وضعیت و پیشنهادات فاز دوم اتوماسیون در جلسه آتی شورای اجرایی ارائه فرمایند تا بر مبنای اطلاعات واصله اتخاذ تصمیم شود.

مقرر شد مراتب انتخاب افراد منتخب برای کمیسیون های فوق به آنان اعلام شود.

به علت تراکم مطالب بررسی برخی بندها به جلسه بعد موکول شد .
جلسه در ساعت ۴۵/ ۱۵به پایان رسید .

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۲/۳/۹۵

چهارشنبه, 2016/06/01 - 15:30

جلسه شورای اجرایی اسکودا در روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۳/۹۵  ساعت  ۹صبح  در دفتر اتحادیه برگزار شد و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد:

 

 • گزارش اجمالی برگزاری نشست گیلان

گزارش مختصری از همایش گیلان به استحضار شورا رسید و با توجه به اینکه هنوز محاسبات نهایی این کانون محترم واصل نشده است اطلاعات بیشتر در شورای اجرایی بعدی مطرح خواهد شد

 

 • آزمون ۱۳۹۵

بدواً توضیحاتی در مورد کلیات مسائل آزمون به استحضار شورا رسید سپس موارد ذیل مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت :

الف – موضوع طرح و ارسال سوال از کانونهای محترم برای ضبط در بانک سوال و استفاده در آزمون به روال سالهای گذشته مطرح و تصویب شد.

ب – بر مبنای موارد بیان شده از طرف اعضای محترم شورا مقرر شد موارد آتی به سازمان سنجش تاکید و در قرارداد منعکس شود .

اولاً امکان همراهی نمایندگان کانونها با ماموران سازمان سنجش که سوالات را حمل می کنند وجود داشته باشد( در کلیه مراحل حمل ، قبل و بعد از آزمون ).

ثانیاً امکان نظارت اعضای محترم  هیات های مدیره کانونها بر فرآیند برگزاری آزمون فراهم شود.

ثالثاً محل برگزاری را سازمان سنجش حداقل ده روز قبل از تاریخ آزمون به کانون مربوط اعلام کند  و هماهنگی های لازم را بعمل آورد.

پ – اعضای هیات نظارت بر آزمون انتخاب شدند .

ت – هزینه ثبت نام پس از مذاکره با سنجش باتوجه به مقتضیات  توسط هیات نظارت تعیین خواهد شد .

ث- در خصوص مدرک مورد قبول برای ثبت نام در آزمون ورودی سال ۹۵ مقررشد هیات نظارت در این خصوص بررسی و کار کارشناسی انجام دهد و نتیجه را در جلسه ای که به منظور تدوین آگهی آزمون برگزار خواهد شد مطرح کند . چنانچه کانونهای محترم در این مورد ملاحظات و پیشنهادهایی داشته باشند ظرف بیست روز به اسکودا اعلام نمایند .

 

 • تعیین اعضای کمیسیونهای تخصصی

 

موضوع مطرح و در خصوص آن بحث شد با توجه به ماده ۵ آیین کار مقرر شد اسامی که تا کنون از جانب کانونهای محترم اعلام شده تکثیر و در همین جلسه در اختیار اعضای محترم شورای اجرایی قرار داده شود تا نسبت به استعلام سوابق آنهااز کانونهای متبوع خواه مستقیماً و خواه از طریق اتحادیه اقدام نمایند و در جلسه بعد نسبت به تعیین روسا و اعضای کمیسیونهای تخصصی اقدام شود. چنانچه کانونهای محترم فرد یا افراد دیگری برای عضویت در کمیسیون و کمیسیونهایی مناسب بدانند اعلام نمایند . ضمناً لازم است اعضای محترم شورای اجرایی به کانونهای متبوع خود اعلام فرمایند شرح حال تخصصی افراد تعرفه شده قبلی یا آتی را حداکثر ظرف ده روز به اسکودا اعلام کنند .  

 

 

 • جشنواره عکس حقوق شهروندی ( پیشنهاد ریاست محترم کانون بوشهر)

 

موضوع مطرح و اصل پیشنهاد تصویب شد. مقرر شد به کانون محترم بوشهر اعلام شود جزئیات امر و نحوه برگزاری و برآورد هزینه را جهت طرح در شورای اجرایی اعلام فرمایند ضمناً انجام این مهم عندالاقتضا با هماهنگی و همکاری معاونت حقوق بشر وحقوق شهروندی وزارت دادگستری در قالب تفاهم نامه تنظیمی صورت پذیرد.

 

 • اقدامات لازم در مورد تبلیغات سوءعلیه وکلا و وکالت ( پیشنهاد ریاست محترم کانون لرستان )

 

مورد مطرح و مقرر شد در زمینه تهیه فیلم و سریال تلویزیونی در خصوص خدمات وکلا و اهمیت حرفه وکالت موضوع در کمیسیون روابط عمومی اسکودا مطرح و بررسی و نتیجه برای اتخاذ تصمیم شورای اجرایی اعلام شود ثانیاً پیرو اقدامات قبلی جهت ملاقات با مقامات قوه قضائیه در خصوص مورد ملاقات ویژه ای نیز با رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ترتیب داده و نقطه نظر های کانونها مطرح شود .ثالثاً با توجه به اینکه در این خصوص در کانون محترم مرکز نماینده ای برای ارتباط با قوه قضاییه تعیین شده است با کانون محترم مذکور هماهنگی شود . رابعاً با توجه به بند ح ماده ۳ اساسنامه کمیته ای  تحت عنوان حمایت از وکلا و کارآموزان در اتحادیه تشکیل شود هیات رئیسه اسکودا مسول اجرای این مصوبه  خواهد بود و حسب مورد می تواند فرد یا افرادی را برای شرکت دراین کمیته دعوت کند.

 

 

 • پیشنهاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد دوره های تخصصی کاربردی کوتاه مدت حضوری و الکترونیکی

 

موضوع مطرح مقرر شد با دانشگاه تربیت مدرس مکاتبه و خواسته شود طرح درس و هزینه ها و شرایط برگزاری دوره را جهت انعکاس به کانونها به اسکودا اعلام کنند تا متعاقبا هماهنگی های بعدی بعمل آید .

ضمناً نظر به اینکه امکانات مشابهی در کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشکده وابسته به آن وجود دارد مقرر شد ؛ با این مراکز نیز در این مورد مکاتبه شود.

 

 • تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک در کانونها (پیشنهاد کانون محترم البرز)

 

موضوع مطرح شد علاوه بر اینکه بعضی شبهات آیین نامه ای  در خصوص مورد مطرح گشت نمایندگان محترم کانون مرکز در شورا اعلام نمودند صدور کارت هوشمند برای وکلا در مرحله اجرای آزمایشی (پایلوت) است که در صورت فراگیر شدن کل وکلای ایران می توانند از آن استفاده کنند و موضوع نیاز به دفاتر الکترونیک منتفی خواهد بود. چون پیشنهاد کانون محترم البرز متضمن منافع دیگری برای کانونها نیز بود مقرر شد در این خصوص با کانون محترم مرکز مکاتبه و اطلاعات لازم تحصیل گردد .

 

 • نامه تعدادی از وکلا در خصوص افزایش هزینه های قضایی

 

موضوع مطرح مقرر شد در کمیسیون قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه به شورای اجرایی اعلام شود .

 

 

 • هر موضوع دیگری که کانونهای محترم لازم بدانند.

 

 • در این موقع با وصول نامه ای از کانون وکلای جدید التاسیس یزد نام اعضا منتخب و ریاست محترم و نایب رئیس آن کانون و اعضای اصلی و علی البدل قرائت و تبریک و آرزوی موفقیت شورای اجرایی اعلام شد .

 

 • در این موقع موضوع اجرای احکام شلاق در استان قزوین بدون مسبوق بودن به فرآیند عادی رسیدگی کیفری و رعایت حقوق شهروندی متهمان از جمله حقوق دفاعی آنان مطرح و پس از بررسی ابعاد قضیه مقرر شد اولاً به موجب همین صورتجلسه نگرانی شدید شورای اجرایی نسبت به این موارد اعلام و از مقامات عالی قضایی و نظارتی خواسته شود در خصوص نظارت و پیگیری اجرای صحیح قانون و ضوابط دادرسی منصفانه اعمال نظر نمایند ثانیاً شرحی به معاون محترم حقوق بشر و حقوق شهروندی وزیر دادگستری نوشته و با توجه به شرح وظایف ایشان  و تفاهم نامه تنظیمی فیمابین دخالت در این موارد درخواست شود.

 

 • از رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین وقت ملاقاتی گرفته شود که با رعایت فوریت اکید نمایندگانی از اسکودا ، و کانون مرکز در معیت ریاست محترم کانون وکلای دادگستری قزوین با ایشان  ملاقات و در این خصوص مذاکره کنند.

 

 

جلسه در ساعت ۱۵ با امضای هیات رئیسه به پایان رسید .

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا مورخ ۲۶/۱/۹۵

ش., 2016/04/16 - 12:01

بسمه تعالی
صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- در محل دفتر اسکودا تشکیل و نسبت به موارد دستور جلسه (که قبلا به استحضار اعضای محترم رسیده ) بحث و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

بند اول دستور جلسه : تهیه دستور همایش هیات عمومی گیلان
شورای اجرایی به رییس اسکودا تفویض اختیار کرد تا در صورتی که مطلب مهم جدید برای درج در دستور وجود داشت باتماس با کانون ها و جلب رضایت آن ها بگنجاند. سایر موارد دستور همایش مذکور همان است که در این صورت جلسه منعکس شده است.

بند دوم دستور جلسه: برآورد هزینه های اسکودا در سال ۱۳۹۵
در خصوص تنظیم بودجه با توجه به پیشنهاد کانون محترم فارس مقرر شد جناب آقای مختاری پیش نویس آیین نامه ای را که در مورد تنظیم بودجه اتحادیه با توجه به ویژگی های امور آن لازم است تنظیم و به اسکودا تسلیم فرمایند تا مبنای بودجه نویسی برای اتحادیه با توجه به اقلامی که به اطلاع شورای محترم اجرایی رسید قرار گیرد.

بند سوم دستور جلسه: شرکت اعضای بنیاد ملی نخبگان در آزمون ورودی وکالت از نظر وضعیت نظام وظیفه.
موضوع مطرح و نظر به این که ضوابط قانونی لازم الاجرا در خصوص مورد وجود دارد، از دستور خارج شد.

بند چهارم دستور جلسه: استخدام مشاور مالیاتی
موضوع مطرح، تصویب و مقرر شد به کانون های محترم نیز توصیه شود نسبت به استخدام مشاور مالیاتی که هم به کانون و هم به اعضای آن از این نظر مشاوره دهد اقدام کنند.

بند پنجم دستور جلسه: مابه التفاوت ارزش خدمات مشاور امور انفورماتیک.
موضوع مابه التفاوت خدمات مشاور انفورماتیک مطرح و از جانب آقای علیزاده عنوان شد این مهم به انجام رسیده است با توجه به موضوع بند به پیشنهاد تعدادی از حضار محترم مقرر شد اقدامات لازم در جهت ورود به اجرای فاز دوم اتوماسیون بدون توجه به تعداد کانون هایی که مسائل سخت افزاری را انجام داده اند معمول شود ، کمیته ای متشکل از سرکار خانم دکتر داوودی و جنابان آقایان مختاری وعلیزاده با اختیارات تام در این خصوص اقدام کنند و نتیجه را به شورای اجرایی اعلام کنند.

بند ششم دستور جلسه: تعیین معدل در آزمون ورودی کانون ها
موضوع مطرح و با توجه به این که ضابطه راجع به پذیرش ایثارگران محترم به شرط داشتن هفتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد تا کنون مجری بوده و واجد مشکلی هم نیست ، پیشنهاد رد شد.

بند هفتم دستور جلسه: رای گیری الکترونیک در انتخابات کانون ها
با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد این امر در دستور همایش هیات عمومی گیلان مطرح شود.

بند هشتم دستور جلسه: افزودن دو ماده ((زبان و ادبیات فارسی)) و ((زبان انگلیسی )) به مواد امتحانی آزمون ورودی کانون های وکلا
موضوع مطرح ، افزایش ماده (( زبان انگلیسی)) مردود و افزایش ماده ((زبان و ادبیات فارسی)) تصویب و مقرر شد موضوع اخیر در دستور همایش گیلان قرار گیرد.

بند نهم دستور جلسه: تاسیس دانشکده حقوقی به نام استاد کاتوزیان در دانشگاه مشهد و شرایط مالی آن.
موضوع مطرح و با درنظر گرفتن جمیع جهات شورای اجرایی به کانون های محترم توصیه می کند در حد امکان از طرق مقتضی در انجام این مهم – با هماهنگی کانون محترم خراسان- همیاری فرمایند.

بند دهم دستور جلسه: همیاری کانون های وکلا در تاسیس مراکز حقوق شهروندی در استانها
موضوع مطرح و تصویب شد تفاهم نامه لازم با معاونت محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری امضا شود.

بند یازدهم دستور جلسه: توافق با کشورهای عضو گروه شانگهای به منظور ایجاد امکان قبول وکالت در کشورهای عضوی این پیمان برای وکلای کشورهای عضو.
موضوع مطرح و با امکان تمهید مقدمات وکالت وکلای کشورهای عضو گروه شانگهای در قلمرو یکدیگر به شرط معامله متقابله موافقت شد.

بند دوازدهم دستور جلسه: نحوه برخورد با موارد توهین علیه وکلا و کانون ها

موارد به تفصیل و به طور مصداقی مطرح و مقرر شد :

۱- متنی کاملا فنی و حقوقی با اشاره به موارد و مصادیق تهیه و به وسیله کلیه اعضای هیات های مدیره کانون های محترم امضا و برای ریاست محترم قوه قضاییه ارسال و ضمن آن ملاقات با نامبرده نیز تقاضا شود.
۲- کارگروهی متشکل از جنابان آقایان رضایی از کانون لرستان، آل محمد از کانون خوزستان، سالمی از کانون البرز، دکتر عباس کریمی، دکتر شهبازی نیا ، دکتر مالکی، جندقی و دکتر محمدنبی از کانون مرکز، تشکیل شد تا به هر نحو مقتضی ترتیب ملاقات مسئولان اسکودا و اعضای هیات های مدیره کانون ها را با مسئولان قوه قضاییه بدهند.
۳- هیات های مدیره کانون ها ضمن تماس با روسای دادگستری های استان و سایر مقامات مسئول با روشنگری و کار توضیحی موجبات ایجاد حسن رابطه بین کانون ها و وکلا با دستگاه قضایی را فراهم فرموده، نتیجه هر مورد را برای بهره برداری سایر کانون ها به اسکودا اعلام نمایند.
۴- این مورد به طور کلی در دستور همایش گیلان قرار گیرد و حتی المقدور آثار و نتایج سه بند پیشین در این همایش ارائه شود.

بند سیزدهم دستور جلسه : اعلام تاسیس کانال برای اسکودا
موضوع به اطلاع حضار رسید و ادامه روند آن مورد تایید قرار گرفت.

بند چهاردهم دستور جلسه : سایر مواردی که کانون ها لازم بدانند.
الف- پیشنهاد کانون محترم کردستان در مورد برگزاری انتخابات کلیه کانون ها در زمان واحد و مشخص مطرح و پس از رای گیری مورد تصویب قرار گرفت که در دستور کار همایش گیلان مطرح شود.

جلسه در ساعت ۱۶:۴۵ روز جاری با امضای ذیل صورتجلسه خاتمه یافت.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مورخ ۸/۱۱/۹۴

پ., 2016/01/28 - 14:44

باسمه تعالی

در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۴ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

۱- آزمون و قدردانی از افراد موثر
تدابیر اتخاذی در مورد نحوه پذیرش و گزینش داوطلبان مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

۲- دعوت از آقای مارک الیس، مدیر اجرایی IBA برای سفر به ایران.
موضوع مطرح و مقرر شد تفصیل موضوع و دلایل توجیهی برای کانون های محترم ارسال و سپس در شورای اجرایی مطرح شود.

۳- گزارش وضعیت مالیات اتحادیه
گزارش وضعیت مالیاتی اتحادیه به اطلاع حضار محترم رسید. مقرر شد نتیجه بررسی های مشاور مالیاتی اتحادیه، چه در خصوص کانون ها و چه در خصوص وکلا، به اطلاع کانون ها برسد.
ضمنا کانون های محترم نسبت به تنظیم و ثبت اظهار نامه مالیاتی و تذکر اکید مقررات جدید که از آغاز سال ۱۳۹۵ اجرا خواهد شد به اعضای خود اقدام خواهند فرمود.

۴- تهیه تلویزیون بزرگ یا مانیتور برای اطاق کنفرانس
تصمیم گیری در مورد تهیه تعدادی مانیتور یا یک تلویزیون بزرگ به بعد از انجام تعمیرات و تغییرات محل برگزاری جلسات موکول شد.

۵- تهیه دستگاه فتوکپی و تکثیر برای اتحادیه
با توجه به فعالیت های اتحادیه و نظر به ضرورت تهیه دستگاه تکثیر قدرتمند که جوابگوی نیازهای فعلی و آتی اسکودا باشد ، با خرید دستگاه مذکور موافقت شد.

۶- وضعیت مدیران دفتر دادگاه از نظر اجرای بند د ماده ۸ (استعلامی کانون محترم کرمانشاه)
موضوع مطرح و مورد بحث مفصل واقع و مقرر شد پاسخ داده شود با توجه به این که این امری موضوعی و مصادیق مربوطه به آن متنوع و کثیر است، اتخاذ تصمیم موکول به بررسی ابعاد هر مورد خاص در کانون مرجوع الیه است.

۷- روش ایجاد وحدت رویه انتظامی بین کانون های وکلای دادگستری
موضوع مطرح و کلیات آن تصویب و مقرر شد به کارگروه انتظامی اطاق فکر اسکودا جهت بررسی ارجاع شود.

۸- پیشنهاد کانون محترم لرستان در مورد برگزاری جشن استقلال کانون پیش از هفتم اسفند.
توصیه می شود مراسم بزرگداشت سالروز استقلال کانون حتی المقدور قبل از هفتم اسفند برگزار شود.

۹- نامه ایثارگران به مقام معظم رهبری ودیگران
مفاد نامه مطرح و مقرر شد چنانچه از جانب مراجعی که مخاطب رونوشت ها قرار گرفته اند استعلامی شد ، ابتناء اقدامات کانون ها برای پذیرش و جذب به مفاد قانون خدمات رسانی به ایثار گران و ملاک های آن اعلام شود.

۱۰- استعلام یکی از وکلای محترم کانون کرمانشاه در خصوص مفهوم ماده ۷۸ آیین نامه لایحه استقلال
مورد مطرح و مقرر شد ذی نفع ارشاد شود که به کانون متبوع خود مراجعه کند.

۱۱- هر مطلب دیگری که کانون های محترم لازم بدانند
الف- پیشنهاد کانون محترم البرز در خصوص اصلاح نحوه اخذ رای و انتخابات کانون ها به نحوی که استفاده از امکانات و ابزارهای پیشرفته و روز را برای انجام انتخابات میسر کند مطرح و کلیات به اتفاق آراء تصویب و مقرر شد متن پیشنهاد جهت اظهار نظر همه کانون های محترم ارسال و پس از دریافت پاسخ (حداکثر تا بیستم بهمن ماه ) هیات رییسه اتحادیه اقدام لازم معمول دارد.

ب- پیشنهاد کانون محترم کرمانشاه و ایلام در خصوص تعیین گروه کاری متشکل از آقایان مددی، دکتر شهبازی نیا، سپهری، ثابت قدم و دکتر نصرالله قهرمانی جهت بررسی آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع به شرحی که در هیات عمومی زنجان تصویب شده است مطرح و تصویب شد.

جلسه در ساعت ۱۵ روز جاری با امضا ذیل صورتجلسه به پایان رسید.

دسته‌ها: اخبار اسکودا