آگهی مناقصه و شناسایی پیمانکار

آگهی مناقصه و شناسایی پیمانکار

کانون وکلای دادگستری استان قم در نظر دارد جهت اجرای آمفی تئاتر ساختمان اصلی این کانون ( شامل عملیات چوب، صندلی، موکت و صوت به شرح جدول مناقصه و نمونه عکس ها ) نسبت به شناسایی پیمانکارن واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ 9/10/1396 به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مربوطه از دبیرخانه کانون وکلا اقدام نموده و پس از تکمیل فرم های استعلام به همراه رزومه کاری خود را به دبیرخانه کانون تحویل دهند. ضمنا متقاضیان محترم می بایست مبلغ یک میلیون ریال هنگام تحویل مدارک جهت ثبت تقاضا به امور مالی کانون پرداخت نمایند.

نشانی : خیابان شهید لواسانی – نبش کوی 21 – پ 195

شماره تماس: 83-37757780 داخلی 2 همراه: 09199173118

 

ابراهیم جلالیان - رییس کانون وکلای دادگستری استان قم

                                                                        

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: