ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی

همکارن گرامی

با توجه به مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری همچنین "آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های  رایانه ای و مخابراتی" و اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی در دادگستری استان قم، از  این پس تمامی اوراق قضائی از طریق سامانه ابلاغ خواهد شد. لذا از همکاران محترم خواهشمندیم تا ظرف یک هفته به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا ودریافت شناسه حساب کاربری اقدام نمایید.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: