اردوی طبیعت گردی بهار ۹۶

⛰اردوی طبیعت گردی بهار 96⛰⛰
بنا بر مصوبه هیات مدیره کانون و مصوبه مورخ 96/2/24کمسیون ورزش و تفریحات کانون وکلای قم اردوی یکروزه طبیعت گردی در روز جمعه مورخ96/2/29 در منطقه گردشگری بخش خلجستان(روستای نایه و ..)با برنامه های صبحانه و گردش و ورزش در طبیعت بکر منطقه و صرف ناهار در جمع صمیمی دوستان،برگزار خواهد شد.
زمان و محل تجمع؛راس ساعت 7/30صبح مجتمع توریستی ماهان تندیس واقع در ابتدای جاده سلفچگان.
جهت حضور در اردو داشتن لباس و وسایل شخصی ورزشی مناسب پیاده روی در مسیر رودخانه و کوهپایه و همچنین ثبت نام قبلی با اعلام به دبیر کمسیون ورزشی جناب اقای سید جعفر برقعی از راه تماس با شماره همراه (09127498300)،نهایتا تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ96/2/28 و همچنین حضور در راس ساعت اعلام شده در محل تجمع فوق الذکر در صبح جمعه الزامیست.
به امید دیدار شما عزیزان در روز موعود.
کمسیون ورزش و تفریحات کانون وکلای دادگستری استان قم.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

11 + 4 =