اسامی قبول شدگان آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم:
آقایان و خانم ها:
علیرضا احمدیان، محسن اسلامی، مجید باهنگه، روح اله بنی فضل، سمیه بیات، رضا جلیلی، سیدعلی حسنی، ونوس دارایی، محمدتقی رضوانی فر، محمد رمضانی، رضا سجادی حفظ آبادی، زهرا سده یان عاشق آبادی، مصطفی شاه مردی، عزیز صدری پورعباسلو، فاطمه عرب خزائلی، مسعود فریدی، اصغر کردی، حسین محمدی بنچاری، رضا مشک بوی، وحید معصومی، محمدحسین مومن، سیدعابدین میرحسینی، محمد مهدی نعمتی، هانیه نصراله

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: