اسامی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به ترتیب حروف الفبا.

اسامی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به ترتیب حروف الفبا.
لازم به ذکر است، این انتخابات روز پنج شنبه مورخه بیستم خرداد ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل لابی کانون برگزار خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: