اسامی واجدین شرایط شرکت در هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

حسب اعلام شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ،اسامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم که صلاحیت انان مورد تایید دادگاه مذکور قرار گرفته به شرح ذیل می باشد.

آقایان :

عباس خداپرست

تقی برهانی بلسبنه

رضا محیسن آئیدی

حسن احمدی

سید جعفر برقعی

حسین خوشبخت

سعید خلیلی

علی آب بخشایش

رضا سخائی

مهدی یزدانی

جعفر افضلی

ابوالفضل افشاری

محمد مهدی ظهیریان

حسین نادری

خانم زهرا برومند

در ضمن آقای حسین نادری کتبا از نامزدی در انتخابات مذکور اعلام انصراف نموده است.

هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: