اطلاعیه - آزمون اختبار 1395

 

 

کارآموزانی که دوره کارآموزی آن ها تا 30/9/1395 به پایان می رسد جهت شرکت در اختبار می بایست حداکثر تا تاریخ 20/10/1395 مدارک خود را به کمیسیون کارآموزی تحویل نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری