اطلاعیه...صدور کارت شناسایی همکاران محترم

با توجه به اینکه صدور کارت شناسایی مستلزم مشخصات کامل وکلای محترم و کارآموزان به زبان فارسی و انگلیسی می باشد، بنابراین به اطلاع همکاران محترم که تاکنون نسبت به تنظیم و ارائه فرم مربوطه و ارائه عکس (وکلا با لباس وکالت) اقدام ننموده‌اند می‌رساند،ظرف مدت ۱۰ روز به قسمت بایگانی کانون، آقای حسنخانی مراجعه و اقدامات لازم را بنمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: