اطلاعیه معاضدت قضایی کانون

همکارانی که علیرغم اطلاع قبلی و بدون عذر موجه در زمان تعیین شده از سوی اداره معاضدت جهت انجام مشاوره حقوقی در کانون و یا مراکزی که اداره معاضدت تعیین می نماید حضور پیدا ننمایند مراتب به ریاست محترم کانون اعلام تا جهت اقدام قانونی به دادسرای انتظامی کانون معرفی شوند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: