اطلاعیه: مقالات

همکاران گرامی که تمایل دارند مقالاتشان در نشریه کانون منتشر گردد از تاریخ 1/7/1396 ظرف یک هفته مقالات خود را به کانون وکلای دادگستری استان قم ارائه فرمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری