اطلاعیه : وکالت های تسخیری و معاضدتی

همکاران گرامی که تا کنون از طریق محاکم یا مراجع قضایی به عنوان وکیل تسخیری یا معاضدتی انتخاب شده اند ، در اسرع وقت مشخصات و مستندان خود را به واحد معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قم ارائه نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: