اطلاعیه

قابل توجه همکاران گرامی به علت برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم بخش اداری کانون وکلای دادگستری استان قم پنج شنبه مورخ 23/3/1398 تعطیل می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: