اطلاعیه

اطلاعیه
همکاران محترم با عنایت به اینکه در آینده نزدیک ورود وکلای محترم به مجتمع های قضایی پس از احراز هویت به صورت سیستمی و به نحو ویژه و توام با تکریم شایسته خواهد بود و شناسایی وکلا و کارآموزان محترم با ارائه تصویر جدید و ثبت ان در سامانه مربوطه ممکن میگردد،
لذا اسامی وکلا و کارآموزانی که فاقد عکس در کانون هستند به شرح ذیل اعلام می گردد، تا ظرف مدت یک هفته سه قطعه عکس (وکلا با لباس وکالت و کارآموزان بصورت رسمی) خود را به سرکار خانم معماری در کانون تحویل نمایند.

بدیهی است در صورت عدم ارائه عکس کانون مسئولیتی در قبال عدم درج مشخصات در سامانه و اثار مترتب بر آن ،نخواهد داشت.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: