اهم مصوبات جلسات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

1- بررسی نواقص ساختمان کانون در بخش های مختلف و صدور دستور تکمیل موارد با هماهنگی مشاور ساختمانی کانون 

2- موافقت با صدور پروانه وکالت برای متقاضیان پروانه وکالت موضوع ماده 8 از لایحه استقلال و همچنین مخالفت با برخی تقاضاهای وارده به جهت عدم تایید صلاحیت در کمیسیون تحقیق کانون وکلا

3- موافقت با صدور پروانه کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال گذشته و همچنین پروانه پایه یک کارآموزانی که مراحل کارآموزی خود را سپری نموده اند.

4- تعیین ظرفیت 30 نفره در آزمون کارآموزی وکالت سال 1396 

5- تایید اجاره سالن فوتسال و استخر اختصاصی برای همکاران محترم 

6- مصوبات لازم جهت کارت هوشمند ورود همکاران به دادگستری با هماهنگی حفاظت اطلاعات دادگستری

7- بررسی دستور کار اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در تهران و پیشنهادهای لازم در این خصوص 

8- امکان استفاده بازرس کانون از مشاور امور مالی در خصوص امور مالی کانون

9- اقدامات لازم در مخالفت با برگزاری آزمون مرکز مشاوران از طریق نامه نگاری با ریاست محترم قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری

10- مخالفت با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت سال 1396

11- موافقت با احداث محل ملاقات وکلا در زندان مرکز ی با هزینه کانون با ابعاد و شرایط تعیینی از سوی کانون 

12- تعیین سقف 000/000/000/2 ریال در خصوص دعاوی مالی قابل پیگیری از سوی کارآموزان وکالت

13- مخالفت با افزایش سهم اسکودا از درآمدهای اتحادیه از 25% به 50% و اعطای اختیارات لازم به ریاست محترم کانون جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری با هماهنگی دیگر کانون ها

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری