اهم مصوبات هیات مدیره (۱۱/۲/۱۳۹۶)

اهم مصوبات هیات مدیره
در دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم (۱۱/۲/۹۶) تصمیماتی اتخاذ، که مهمترین انها از این قرار است؛
1-پاسخ نامه های وارده به کانون از جمله نامه های اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری(اسکودا) در خصوص پیشنهاد های مربوط به اصلاح قانون وکالت و همچنین پیشنویس اصلاح اساسنامه اسکودا 2- به منظور اطلاع رسانی بیشتر عملکرد هیات مدیره و امور مالی کانون هر شش ماه یکبار، جلسه ای با دعوت و فراخوان همکاران تشکیل گردد که در این جلسه ضمن قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس ، نظرات و پیشنهادهای همکاران محترم استماع گردد،ضمنا هیات مدیره کما فی السابق با اعلام اعداد و ارقام مالی کانون در سایت و.. مخالفت ولیکن با توجه به اینکه گزارش بازرس محترم در خصوص شش ماهه آخر دوره هیات مدیره پنجم اعلام و به تایید هیات مدیره پنجمین دوره رسیده بود همکاران محترم می توانند با مراجعه به کانون گزارش موصوف را ملاحظه نمایند. 3- مقرر گردید به منظور تعامل با دادگستری جناب آقای افضلی به عنوان نماینده کانون جهت تشکیل جلسه با رییس کل دادگستری استان معرفی گردند.4- پیش نویس قرارداد ساخت و مونتاژ تابلو برق ساختمان کانون با شرکت تابلو ساز مورد تایید مشاور فنی کانون با انجام اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری