اولین جلسه هیات مدیره ششم کانون وکلای دادگستری استان قم تشکیل گردید.

اولین جلسه هیات مدیره ششم کانون وکلای دادگستری استان قم در عصر پنج شنبه مورخ 7/2/96 در محل ساختمان جدید کانون تشکیل و پس از نطق های حاضران در جلسه انتخاب هیات رییسه جناب آقای ابراهیم جلالیان به عنوان رییس و جناب آقای رضا سخایی به عنوان نایب رییس و جناب آقای محسن قمی به عنوان بازرس و جناب آقای ابراهیم دلشاد به عنوان منشی و جناب آقای جعفر افضلی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره دوره ششم کانون وکلای دادگستری استان قم به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری