بازگشت همه به سوی اوست

ضمن عرض تسلیت به همکاران محترم و ابراز همدردی با خانوادۀ همکار محترم ((  مرحوم روح الله بنی فضل )) بدینوسیله اعلامیۀ پیوستی جهت شرکت همکاران محترم در مراسم ترحیم ایشان به شرح مندرج در اعلامیه را به اطلاع جامعه معزّز وکلا می رساند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: