تامین سبد غذایی نیازمندان در ماه مبارک رمضان

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم طبق سنت هر ساله در نظر دارد تا در ماه مبارک رمضان با مشارکت سازمان ها، نهادها و مردم نوعدوست به تاسی از سیره عملی حضرات ائمه معصومین(ع) با هدف زدودن رنج و اندوه از چهره نیازمندان طرح اطعام و افطاری نیازمندان و ایتام را به سه روش ذیل اجرایی نماید:

*تامین و توزیع سبد غذایی 21000 خانوار نیازمند تحت حمایت با سرانه هر سبد 000/000/2 ریال

*طبخ و توزیع غذای گرم بین مددجویان تحت حمایت متناسب با نیت بانیان خیر(ایتام، سادات.....)

*گسترانیدن سفره اطعام و افطاری و دعوت از نیازمندان و ایتام جهت متنعم شدن.

شماره حساب واریزی جهت اطعام و افطاری نیازمندان:

1322623527       شماره کارت 6104337770116398 بانک ملت

0170007000004  شماره کارت 6037991199520952 بانک ملی

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری