تسهیل تردد وکلای دادگستری در دیوان عدالت اداری

موجبات تسهیل تردد همکاران محترم در دیوان عدالت اداری ، همانند کارکنان این دیوان، با ثبت اثر انگشت، فراهم شده است و تا کنون بیش از هشت هزار نفر از همکاران در این سامانه ثبت نام کرده و و از این تسهیل بهره مند شده اند.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری