تفاهم نامه با بانک ملی ملی جهت دریافت تسهیلات

نظر به تفاهم نامه ای که فی مابین کانون وکلای دادگستری استان قم و بانک ملی صورت گرفته است. وکلای محترم عضو این کانون می توانند با تکمیل مدارک ذیل جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نمایند:

افتتاح حساب نزد شعبه و واریز پیش پرداخت تسهیلات

ثبت نامدر سامانه بام(بانکداری الکترونیکی ملی) از طریق سامانه bmi.ir

اصل و کپی شناسنامه + کارت ملی (پشت و رو)

ارائه نامه کسر از حقوق + آخرین فیش حقوق و حکم کارگزینی در صورتیکه متقاضی کارمند باشد.

ارائه مستندات شغلی جهت افراد دارای شغل آزاد (پروانه کسب)

عدم وجود چک برگشتی و معوقات بانکی جهت متقاضی و ضامنین

آخرین قبض برق/گاز/ محل سکونت فعلی متقاضی

ارائه مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات (فاکتور کالا یا سند منزل ...) یا کپی قرارداد اجاره

 

********************************************

 شرایط ضامنین معرفی 2 نفر شخص حقیقی از همکاران وکیل

یا کاسب دارای پروانه کسب معتبر همراه با دسته چک معتبر

کارمند رسمی دولت دسته چک دار یا با نامه کسر از حقوق (ضمانت کارمند قراردادی / پیمانی مورد قبول بانک نمی باشد)

مدارک ضامنین (در وهله اول مدارک توسط متقاضی به شعبه ارائه گردد و از راهنمایی ضامن به شعبه خودداری فرمایید)

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)

اصل و کپی پروانه کسب جهت ضامنین کاسب

چنانچه ضامن کاسب در بانک ملی حساب داشته باشد ارائه شماره حساب و در غیر اینصورت ارائه صورتحساب 3 ماه الزامی می باشد.

جهت ضامن کارمندی(آخرین فیش حقوقی ماه قبل همراه با حکم کارگزینی)

ضامنین می بایست در بانک ملی حساب داشته باشند

توجه: بازنشستگان دستگاه های دولتی همچنین (بازنشستگان و شاغلین نیروهای مسلح )جهت ضمانت مورد قبول بانک نمی باشند.

شرایط فاکتور ( فاکتور سربرگ دار معتبر با مهر فروشگاه)

فاکتور کالای ایرانی لوازم خانگی – کمد – تخت خواب – فرش – کابینت

خواهشمند است جهت رفاه حال شما متقاضی گرامی و عدم تردد بیمورد به شعبه در وهله اول نسبت به تحویل کلیه مدارک به شعبه اقدام تا پس از بررسی اولیه از طرف بانک نسبت به تایید درخواست یا ضامنین یا عدم تایید آن به شما اطلاع داده شود.

در وهله دوم پس از اینکه درخواست از طرف بانک مورد تایید واقع گردید در تاریخ و ساعت معین که از سوی بانک تعیین می گردد با حضور بموقع کلیه افراد اعم از متقاضی و ضامنین در شعبه نسبت به امضا کلیه قراردادها اقدام می گردد. 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری