جلسه سخنرانی توجیهی ویژه کارآموزان ورودی 98

جلسه ی سخنرانی ویژه کارآموزان ورودی 98 روز چهارشنبه مورخ 15/5/99 ساعت 10 صبح در سالن فاطمی قمی کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

*حضور کارآموزان ورودی 98 الزامی است. ضمنا کارآموزان محترم حتما با ماسک در جلسه حضور پیدا کنند و کارنامه و آیین نامه شرح وظایف کارآموزی را همراه داشته باشند.

از آوردن همراه اکیدا خودداری شود.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: