جلسه سخنرانی توجیهی3 ویژه کارآموزان ورودی 98

سومین جلسه ی سخنرانی توجیهی با موضوع مقررات انتظامی ویژه کارآموزان ورودی 98 روز پنج شنبه مورخ 6/6/99 ساعت 10 صبح در سالن فاطمی قمی کانون وکلای دادگستری قم برگزار می گردد.

*حضور کارآموزان ورودی 98 الزامی است. ضمنا کارآموزان محترم حتما با ماسک در جلسه حضور پیدا کنند و کارنامه و و آیین نامه شرح وظایف کارآموزی را همراه داشته باشند.

* ضمنا از آوردن همراه اکیدا خودداری کنید.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: