جلسه سخنرانی کارآموزان

 

جلسه سخنرانی در تاریخ پنج شنبه 27/7/96 ساعت 10 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

موضوع : تخلفات و جرایم و ماهیت آن ها از نظر حقوقی اداری 

سخنران: جناب آقای محیسن آئیدی

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری