جلسه سخنرانی کارآموزی

((سخنرانی علمی))
بنا به تصویب و دعوت کمسیون کاراموزی کانون قم، سخنرانی با موضوع《معامله ی معارض و انتقال مال غیر از دیدگاه کیفری》توسط استاد دکتر محسن برهانی وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در روز پنجشنبه مورخ۹۸/۳/۹ راس ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش دکتر فاطمی قمی کانون وکلای قم برگزار خواهد شد.
حضور کاراموزان محترم در جلسه سخرانی الزامی و حضور وکلای محترم بلامانع است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: