جلسه ی سخنرانی کارآموزان

جلسه ی سخنرانی توجیهی ویژه کارآموزان ورودی 97 روز چهارشنبه مورخ 5/4/1398 ساعت 10 صبح در سالن همایش فاطمی قمی کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

*حضور کارآموزان ورودی 97 الزامی است.

جلسه ی سخنرانی ویژه کارآموزان پنج شنبه مورخ 6/4/1398 ساعت 10 صبح در سالن همایش کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

*حضور تمامی کارآموزان محترم الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: