خدمات الکترونیکی به روش خودکاربری

به اطلاع همکاران گرامی میرساند خدمات الکترونیکی به روش خودکاربری وکلا جهت ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست های بدوی، طاری و اعتراضی برای وکلای محترم فراهم شده است. وکلای دادگستری که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند می تواندد با مراجعه به سامانه عدل ایران از قسمت خدمات ویژه وکلا، شخصا نسبت به ثبت، پرداخت هزینه های قانونی و ارسال هر یک از خدمات مورد نظر به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام نمایند. لذا مدیران دفاتر مکلفند روزانه دادخواست/شکوائیه و اظهارنامه های ارسالی از جانب وکلا را به دقت بررسی نموده و در صورت احراز صحت ثبت، به  واحد قضایی مربوطه ارسال نمایند. لازم به تاکید است به دلیل وجود مهلت قانونی طرح دعاوی اعتراضی، مدیران دفاتر مکلف به بررسی روزانه کارتابل و اقدام مقتضی می باشند.

*لازم به ذکر است وکلای محترم می بایست صرفا اوراقی را به عنوان پیوست دادخواست یا شکوائیه اسکن و ارسال نمایند که اصول آن را در اختیار داشته باشند.

*راهنمای آموزشی در کارتابل دفاتر در منوی دانلودها و قسمت جزوات آموزشی در دسترس می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: