خدمات درمانی و رفاهی

نظر به انعقاد تفاهم نامه فی مابین کانون وکلای دادگستری استان قم و مراکز درمانی و خدماتی ،همکاران گرامی میتوانند جهت برخورداری از این خدمات به شرح پیوست با همراه داشتن کارت شناسایی عضویت به مراکز مذکور مراجعه فرمایند. کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: