ساعات برگزاری آزمون اختبار

آزمون اختبار کارآموزی به شرح ذیل برگزار می گردد:

چهارشنبه 29/10/1395              حقوق مدنی ساعت 10 صبح   -  آیین دادرسی مدنی ساعت 15 (3 بعد از ظهر) 

پنج شنبه 30/10/1395               حقوق جزا ساعت  10 صبح    - آیین دادرسی کیفری ساعت 15 ( 3بعد از ظهر)

جمعه 1/11/1395                 حقوق تجارت ساعت 10 صبح  -   حقوق ثبت و امور حسبی ساعت 15 (3 بعد از ظهر)

 

ضمنا کارآموزانی که پروانه کارآموزی خود را تمدید نکرده اند نمی توانند در آزمون اختبار شرکت نمایند.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

10 + 0 =