ششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

ششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم روز پنج شنبه مورخ 24/1/1396 از ساعت 9 صبح الی 17 در محل کانون برگزار می گردد ، لازم به ذکر است که کادر اداری کانون تعطیل می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری