شکایت کانون وکلای دادگستری استان قم به دیوان عدالت اداری

شکایت کانون وکلای دادگستری استان قم به دیوان عدالت اداری
دادخواست کانون وکلای دادگستری استان قم در اعتراض به برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم، این دادخواست در اعتراض و شکایت از تصمیم مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در برگزاری مجدد آزمون وکالت که قرار است در آذر ماه سال جاری برگزار شود، تقدیم شده است.
گفتنی است این شکایت به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و با عنایت به تقاضای "دستور فوری" مبنی بر جلوگیری از برگزاری آزمون در حال پیگیری و رسیدگی از سوی ریاست محترم این شعبه می باشد.
شایان ذکر است ریاست محترم کانون پیش از این نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه که رونوشت آن برای دیگر سران قوا نیز ارسال شده است، با استناد به قانون، خواستار جلوگیری از برگزاری این آزمون غیرقانونی شده بود.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری