فراخوان کمیسیون کارآموزی جهت دریافت فرم وکیل سرپرست پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۹۶

✳️پذیرفته شدگان محترم آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۹۶ در اسرع وقت جهت دریافت فرم وکیل سرپرست به دفتر کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قم (سرکار خانم مقدسیان) مراجعه نمایید.✳️

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: