فرا رسیدن ماه محرم و ایام حزن و اندوه خاندان اهل بیت (ع) تسلیت باد.

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
فرا رسیدن ماه محرم و ایام حزن و اندوه خاندان اهل بیت (ع) تسلیت باد.
 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: