مصوبات اخیر هیات مدیره تا مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰

۱. نامه وارده در خصوص درخواست شرکت مجدد کارآموزان وکالت ۱۴۰۰ در آزمون جدید وکالت بررسی و با اکثریت آرا با شرکت مجدد ایشان در آزمون جدید وکالت مخالفت شد.
۲. گزارش مبسوط جناب آقای افضلی، نماینده اجرایی کانون وکلای قم در شورای اجرایی اسکودا قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.
۳. نامه وارده از اداره کل زندان های استان قم راجع به تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی و حفظ جایگاه وکلای محترم و نیز خرید وسایل و تجهیزات برای اتاق ملاقات زندانیان بررسی و مقرر شد با سرپرست زندان قم مکاتبه و نسبت به حفظ اموال کانون و بازدید از محل مورد نظر اقدام لازم به عمل آید.
۴. موافقت با تقاضای انتقال یکی از وکلای پایه یک دادگستری از کانون قم به کانون مرکز
۵. حسب درخواست ریاست اداره معاضدت کانون در خصوص هزینه‌های مربوطه برای بررسی و اقدام نسبت به درخواست‌های معاضدتی، مقرر گردید مبلغ پانصد هزار ریال از افرادی که درخواست وکیل معاضدتی دارند اخذ گردد.
۶. درخواست احدی از کارآموزان وکالت مبنی بر انصراف از ادامه کارآموزی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
۷. همچنین درخواست یکی از همکاران مبنی بر عدم پرداخت هزینه‌های صندوق حمایت بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
۸. لیست اسامی کارآموزان قبول شده در آزمون اختبار که از سوی کمیسیون کارآموزی ارسال گردیده بود، بررسی و مورد تایید قرار گرفته و مقرر شد، نفرات اول تا سوم مورد تشویق قرار گیرند.
همچنین بر اساس مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم مقرر گردید، در زمان صدور پروانه پایه یک برای کارآموزان قبول شده، مبلغ ۵ میلیون تومان دریافت گردد.
۹. در پایان مصوب شد، مراسم تحلیف کارآموزان در روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه برگزار شود.
(زمان و مکان مراسم تحلیف در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.)
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: