نتایج نهایی پذیرفته شدگان اختبار 94

 

پیرو اعتراضات واصله از شرکت کنندگان اختبار 94 ، کمیسیون کارآموزی در جلسه مورخ 2/12/94 با بررسی مجدد آزمون های برگزار شده و تکالیف کارآموزی اسامی مابقی پذیرفته شدگان نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- احسان فرقانیها 2- محبوبه سلیمی 3-مهدی کرمی 4- هادی کریمی 5- بهمن سبزعلی گل 6- زینب السادات موسوی پاکزاد 7- نازنین زهبری

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری