نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

بنام خدا
نظر به اینکه هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۳ با حضور پرشور واجدین شرایط انتخاب کردن، در محل کانون وکلای دادگستری استان قم ،برگزار گردید و نتایج ان با شمارش ارا در پایان رای گیری مشخص شد.با مضی مدت شکایت ،اعتراضی به هیات نظارت واصل نگردید.هیات نظارت با تایید انتخابات ،نتایج قطعی انتخابات و اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره را به ترتیب ارا مکتسبه به شرح ذیل اعلام می نماید.
۱- خانم زهرا برومند عضو اصلی
۲- آقای رضا سخایی عضو اصلی
۳- آقای عباس خداپرست عضو اصلی
۴- آقای جعفر افضلی عضو اصلی
۵-آقای محمد مهدی ظهیریان عضو اصلی
۶- آقای سید جعفر برقعی عضو علی البدل
۷- آقای علی اب بخشایش عضو علی البدل
۸- آقای مهدی یزدانی عضو علی البدل

هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: