همکاران گرامی جهت تمدید پروانه در سال جاری شناسنامه همراه خود بیاورید.

همکاران محترم به منظور تنظیم و تنسیق امور صندوق حمایت وکلا هنگام تمدید پروانه وکالت در سال جاری به همراه داشتن تصویر و اصل شناسنامه ضروری می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری