پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۸ مدارک ذیل را در اسرع وقت به کانون ارائه نمایند

پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۸ کانون وکلای دادگستری استان قم جهت تکمیل روند ثبت نام فرم موافقت وکیل سرپرست را دریافت نموده(2 نسخه) و موافقت دو نفر از افرادی را که مشخصات آن ها در لیست قید گردیده است را گرفته و فرم تکمیل شده را به همراه مدارکی که در ذیل قید گردیده را در اسرع وقت به کانون ارائه نمایید.
کپی تمام صفحات شناسنامه (2سری)
کپی کارت ملی (2سری)
عکس اسکن شده پرسنلی خود(3*4) با فرمت .jpg  بر روی CD

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: