متقاضیان پروانه وکالت موضوع ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

 با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای متقاضیان وکالت موضوع ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری احراز حسن سابقه خدمتی متقاضیان می باشد. لذا اسامی افراد درخواست کننده به شرح ذیل جهت ابراز نظر همکاران و عموم شهروندان به صورت کتبی و یا شفاهی به واحد تحقیق کانون وکلای دادگستری استان قم اعلام می گردد:

1 - آقای صفرعلی لطفی لو فرزند وجیه اله قاضی سابق دادگستری قم (رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو قم) قطع رابطه کاری به صورت بازخرید

2 - آقای علی اکبر رستار فرزند محمود قاضی سابق دادگستری قم ( مستشار دادگاه کیفری یک قم) قطع رابطه کاری به صورت بازنشسته

3 - آقای محمود امینی فرزند علی اصغر قاضی سابق دادگستری قم (دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب قم) قطع رابطه کاری به صورت استعفا

4 - آقای علیرضا ظهیری نیا فرزند علی قاضی سابق دادگستری قم (دادیار دادسرای نظامی قم) 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: