نامه ی‌ ریاست محترم کانون به ریاست محترم اسکودا در خصوص ((طرح پذیرش و اموزش وکالت))

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
با سلام

احتراماً آنگونه که مستحضرید چندی ست طرح پذیرش و آموزش وکالت دادگستری از سوی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی طرح مذکور می‌باشد. همکارانی که از این کانون در مرکز پژوهش‌ها فعالیت موثر دارند اعلام نموده اند در صدد تهیه ایرادات طرح موصوف و ارائه آن به مجلس و نیز در حال تنظیم و تدوین متن جایگزین طرح یاد شده می باشند. بنابراین در صورتیکه کانون های محترم ایرادها یا نظراتی پیرامون طرح پذیرش و آموزش وکالت دارند در صورت تمایل مراتب را به این کانون ارسال تا به مرکز پژوهشها ارسال شود. در ضمن به نظر می‌رسد اتحادیه می بایست نماینده یا نمایندگانی در جلسات مرکز یادشده داشته باشد تا دیدگاه ها و نکات مورد نظر کانون ها در تدوین و تنظیم متن جایگزین طرح لحاظ شود تا متن نهایی از وزانت بیشتری برخوردار شود.

با تجدید احترام
ابراهیم جلالیان
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: