اعلامیه ترحیم چهلم جناب بنی فضل

با عرض تسلیت مجدد به همکاران و خانواده ان مرحوم و ابراز تاثر و تاسف به جهت از دست دادن همکاری جوان و خوش اخلاق،اعلامیه ترحیم چهلم جناب بنی فضل ارسال میگردد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: