جلسه سخنرانی ویژه کاراموزان

جلسه سخنرانی ویژه کاراموزان
جلسه سخنرانی ویژه کاراموزان محترم، توسط جناب آقای فیض با موضوع ؛ ((اخلاق حرفه ای توام با فن دفاع)) پنجشنبه مورخ۷/۴/۱۳۹۷ ساعت ۱۰صبح، در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار میگردد.

حضور کاراموزان در جلسه الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: