هفته قوه قضائیه گرامی باد

کانون وکلای‌دادگستری بعنوان نماد عدالتخواهی و پناه ستمدیدگان‌،هفته قوه قضائیه را به تمامی قضات شریف و کارمندان محترم قوه قضائیه تبریک عرض مینماید.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: