شهادت موسس فقه جعفری را به جامعه فقهی و حقوقی تسلیت عرض مینماییم.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: