دادستان قم از کلیه دادستان های شبه قضایی برای تشکیل جلسه در جهت هم اندیشی ، انتقال تجارب ، قضاوت تخصصی و عدالتمند دعوت به عمل آورد.

دادستان قم از کلیه دادستان های شبه قضایی برای تشکیل جلسه در جهت هم اندیشی ، انتقال تجارب ، قضاوت تخصصی و عدالتمند دعوت به عمل آورد.

این جلسه یا حضور ریاست محترم کانون جناب اقای جلالیان و دادستان محترم انتظامی کانون جناب اقای کدخدایی و تشریح عملکرد دادسرای قم در برخورد با وکلایی که با موسسات حقوقی غیر مجاز همکاری می کنند و تبادل نظر با دادستان محترم قم جناب اقای دکتر کاهه، برگزار گردید.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: