نامه ریاست محترم کانون وکلای قم به ریاست محترم شورای اسلامی شهر قم در خصوص غیر قانونی بودن تعیین عوارض سالیانه مشاغل نسبت به دفاتر وکلای دادگستری.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: