الزام ارائه دانشنامه کارشناسی جهت صدور پروانه

قابل توجه کلیه کارآموزان وکالت
نظر به اینکه صدور پروانه وکالت بعد از قبولی در اختبار مستلزم ارائه دانشنامه کارشناسی(لیسانس) حقوق می باشد. بنابراین به اطلاع آن دسته کارآموزانی که تا کنون نسبت به اخذ دانشنامه از دانشگاه یا موسسه ای که در آن تحصیل نموده اند اقدام ننموده اند می رساند هرچه سریعتر نسبت به این مهم اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه دانشنامه این قبیل کارآموزان از انجام تحلیف آنان جلوگیری خواهد شد و بالطبع صدور پروانه وکالت آنان تا ارائه دانشنامه معوق خواهد ماند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: