دعوت به همکاری با بانک انصار

اعلامیه دعوت به همکاری با بانک انصار
با توجه به نامه ی دعوت به همکاری‌مدیریت شعب بانک انصار به ریاست محترم کانون قم، همکاران محترمی که قصد قبول وکالت بانک مذکور را دارند با مدیریت حقوقی ان به شماره ی ۳۶۶۴۸۱۱۵ تماس حاصل نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: