جلسه سخنرانی کارآموزی - جناب دکتر حجتی

جلسه ی سخنرانی جناب آقای 《دکتر حجتی》عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع 《مدیریت دفاع در پرونده های کیفری》، پنج شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش فاطمی قمی (طبقه اول کانون) برگزار می گردد.
* حضور کلیه کارآموزان محترم در جلسه الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: