برگزاری کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان برای کارآموزان

کارگاه آموزشی با موضوع شرایط عمومی پیمان توسط آقای وکیل دکتر عسکری راد پنج شنبه مورخ 19/10/98 از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 16 در سالن همایش های فاطمی قمی (طبقه اول کانون) برگزار می گردد.

 

* حضور کلیه کارآموزان محترم در جلسه الزامی است*

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قم 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: